O kalceviti

Kalcevita je apnenčeva moka, ki nevtralizira preveč kisla tla. Deluje postopno, saj se pH vrednost tal po vnosu apnenca v tla poveča le nekoliko nad nevtralno vrednostjo (do približno pH 8,6), tudi pri zelo velikih odmerkih. Uporablja se tudi kot kot sredstvo za razkuževanje in kot dodatek k gnojilu.

Je naravna in brez neželenih primeri, zaradi drobno mletih delcev pa ima dobro reaktivnost in sorazmerno hitro nevtralizira kisline. Primerna je za uporabo pri ekološkem kmetovanju.

Kemijske lastnosti

Vsebnost CaCO3 > 96%


Fizikalne lastnosti

Kalcevita: fini apnenčasti prah, velikost delcev pod 200 mikronov (na voljo v velikih vrečah - big bag, 5 kilogramskih vedrih in 20 kilogramskih vrečah in razsutem stanju - silos kamion).

Kalcevita AGRO: granulat 0-4 mm (na voljo v velikih vrečah - big bag in razsutem stanju - kiper kamion)

Kalcevita je ustrezna za uporabo v ekološki pridelavi 

Kalcevita ustreza uporabi v ekološki pridelavi. Potrdilo o ustreznosti proizvoda Kalcevita za uporabo v ekološki pridelavi je na voljo tukaj. 


Kako izboljšuje rodovitnost

Kalcevita nevtralizira kislost tal in s tem izboljšuje njihovo rodovitnost. Ustrezna kislost tal zagotavlja optimalno dostopnost hranil, ki jih rastline potrebujejo za rast, delovanje koristnih mikroorganizmov in deževnikov ter odstranjevanje presežka snovi, ki zavirajo rast.

Kalcevita poveča kakovost humusa in posledično sproščanje hranil za rastline. Optimalna preskrba tal s kalcijem poveča rast korenin in spodbuja delovanje koristnih bakterij, kar povečuje pridelek in kakovost sadja in vrtnin.

Tudi na travnatih površinah Kalcevita z apnenjem izboljšuje velikost pridelkov na kislih tleh, saj z apnenjem odstrani presežek snovi, ki ovirajo rast.

Kalcevita obenem nadzira delovanje celic, izboljša njihovo čvrstost in je ključna za kakovost plodov sadja in vrtnin.

Dodatne prednosti uporabe Kalcevite granulat 0-4 mm

Velika prednost pakiranja v velike vreče teže 1.000 kilogramov je možnost uporabe z manjšimi razsipalniki za umetna gnojila, s katerimi je možno dostopati tudi v vinograde in sadovnjake. Z uporabo tovrstnih razsipalnikov je omogočeno enakomerno razsipavanje po vsej delovni širini, oz. (odvisno od opreme) samo v levo ali samo v desno stran. Dodatna prednost je prilagojena granulacija izdelka, s katero ob razsipavanju ne poškodujemo debel dreves ali trte, ob hkratnem znižanju prašenja. Velike vreče so na voljo na nepovratnih paletah.

Kalcevita kot dodatek za izboljšanje gnojevke

Fino mleto Kalcevito pa priporočamo tudi kot dodatek za izboljšanje gnojevke. Zdrava tla imajo bistveno več kalcija kot kalija, razmerje Ca:K = 20 – 40:1. V goveji gnojevki je obratno; razmerje Ca:K = 0,2 – 0,5. Dodatek kalcija v gnojevko je zato zelo dobrodošel za kakovost življenjskega okolja za koristne mikroorganizme v gnojevki, kot tudi po gnojenju za kakovost tal. Kalcevito se priporoča dodajati že v hlev (za izboljšanje kakovosti hlevskih tal, ležišč v boksih in klime), od koder pride v gnojevko in jo izboljša. Čeprav je reakcija apnenca bazična, se pH v gnojevki ne poveča, če vanjo vmešamo pravo količino, to je 20 – 30 (do 50) kg Kalcevite/m3 gnojevke. Gnojevka z dodatkom Kalcevite je bolj homogena, s tanjšo skorjo, lažje jo je mešati. Bistveno manj smrdi, in če je skladiščena v hlevu, pod živalmi, je klima v hlevu boljša. Pri aplikaciji na polja se lepše razprši, hitreje spolzi z rastlin in manj maši talne pore (bolje pronica v tla).

Dodatek Kalcevite zmanjša izgube dušika iz gnojevke delno neposredno, saj se del amonija (NH4+) veže na karbonat (CO3-), zato je manj prostega, plinastega amonijaka (NH3) in manj izgub z izhlapevanjem dušika, tako med skladiščenjem gnojevke kot tudi kasneje pri gnojenju. Ker se s apnencem obdelana gnojevka lepše vpije v tla, to dodatno prepreči izgube z izhlapevanjem N.

Rok uporabe

Pri pravilnem skladiščenju je rok uporabe neomejen. Priporočamo skladiščenje v zaprtih in suhih prostorih.