Nasveti za uporabo

Kalcevito lahko uporabljate skozi celotno leto, saj ni agresivna za žive organizme v tleh. Njena uporaba je najprimernejša v jesenskem času ali zgodaj spomladi pred obdelovanjem tal. Količina sredstva za zmanjševanje kislosti je odvisna od vrste rastlin, pH vrednosti tal in v določeni meri tudi od vrste tal (težka, ilovnata tla potrebujejo več kot lahka, peščena tla). Veliko prednost Kalcevite predstavlja tudi dejstvo, da je praktično ni mogoče predozirati.

Za natančne odmerke Kalcevite je potrebno poznati pH vrednost zemlje. Pri določanju odmerkov Kalcevite upoštevajte tudi optimalne vrednosti pH za posamezne rastline.
 

Čas uporabe Kalcevite

Kalcevito lahko uporabljate skozi celotno leto, saj ni agresivna za žive organizme v tleh. Njena uporaba je najprimernejša v jesenskem času, ali zgodaj spomladi pred obdelovanjem tal, po potrebi pa lahko tudi med rastno dobo.
 

Odmerek Kalcevite v sadovnjakih in vinogradih

Trajno zatravljeni sadovnjaki in vinogradi z optimalnim pH nad 5,5

pH tal lahka tla srednje težka tla težka tla
Odmerek Kalcevite (kg/1 m2)
4,0 1,38 2,22 2,61
4,5 0,92 1,84 2,22
5,0 0,46 1,23 1,53
5,5 0,19 0,61 0,92
6,0 0 0,38 0,54
6,5 0 0 0,38
>7,0 0 0 0

Odmerek Kalcevite na posamezno drevo: v radiu 1 m širine oboda krošnje izračunajte površino in preračunajte ustrezno količino iz zgornje tabele.

Primer: drevo s krošnjo v radiu 1 m od debla ima obod 2πr = 6,28 m. Če upoštevamo širino oboda krošnje 1 m, je površina oboda 6,28 m2. Pri pH tal 5,5 bi v srednje težkih tleh enemu drevesu potrosili 61*6,28/100 = 3,8 kg Kalcevite.

Odmerek Kalcevite v zelenjavnem vrtu

pH tal peščena tla ilovnata do glinasta tla
Odmerek Kalcevite (kg/1 m2)
4,0 1,34 2,42
4,5 0,88 2,02
5,0 0,46 1,34
5,5 0,19 0,67
6,0 0 0,32
6,8 0 0

Odmerek Kalcevite na trati, zelenici

pH tal peščena tla ilovnata do glinasta tla
Odmerek apnenčeve moke (kg/1 m2)
4,0 0,77 1,20
4,5 0,42 0,97
5,0 0,19 0,59
5,5 0,10 0,20
5,6 - 6,3 0 0,15
> 6,3 0 0

Utrinki iz apnenja sadovnjaka s Kalcevito AGRO

Dostava in raztovarjanje velikih vreč Kalcevita AGRO

Dostava in raztovarjanje velikih vreč Kalcevita AGRO.

Kalcevita AGRO v velikih vrečah na evro paletah

Kalcevita AGRO v velikih vrečah (big bag) na evro paletah.

Enostavni način odpiranja in zapiranja velikih vreč

Enostavno odpiranje in zapiranje velikih vreč na njihovem dnu za olajšano uporabo z manjšimi razsipalniki.

Apnenje tal je omogočeno tudi z manjšimi razsipalniki v sadovnjakih in vinogradih

Apnenje tal je omogočeno tudi z manjšimi razsipalniki v sadovnjakih in vinogradih.

Kalcevita AGRO granulacije 0-4 pri razsipavanju ne poškoduje debel dreves ali trte

Kalcevita AGRO granulacije 0-4 pri razsipavanju ne poškoduje debel dreves ali trte, ob zmanjšanem prašenju.